ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM STANDARDI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle katılımcılar; kazanacakları teorik ve uygulamalı bilgilerle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına hâkim olacaklardır. Ayrıca, sistemin kuruluşu sırasında proses yaklaşımına ilişkin nasıl hareket etmeleri konusunda da bilgilendirileceklerdir.

Beklenen Fayda:

 •  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardına hâkim olmak
 •  Sistemi kurmak için gerekli proses yaklaşımını içselleştirmek
 •  İç denetim süreçlerine rehber olabilmek

Hedef Grup:

Ürün Geliştirme, Proses Tasarımı, Kalite, Üretim ve Yönetim Birimlerinde Çalışanlar.

İçerik:

 •  Giriş
 •  Terimler ve Tanımlamalar
 •  Kuruluşun Tanımlanması ve Bağlamı
 •  Liderlik
 •  Planlama
 •  Destek
 •  Operasyon
 •  Performans Değerlendirme
 •  İyileştirme
 •  Risk Analizi
 •  Süreç Yönetimi
 •  Risk Temelli Yönetim

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: