ISO 10002 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİ BİLGİLENDİRME ve TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi Bilgilendirme Standardının detaylandırılması, sistem kurulumuna ilişkin temel bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Ayrıca katılımcılar, proses yaklaşımıyla tetkikleri nasıl gerçekleştirmesi konusunda da bilgilendirileceklerdir.

Beklenen Fayda:

Programın amacı;

 • ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi Bilgilendirme Standardına hâkim olmak,
 • Sistemi kurmak için gerekli proses yaklaşımını içselleştirmek,
 • Denetim süreçlerine rehber olabilmektir.

Hedef Grup:

Kalite, Üretim ve Şikayetler ile İlgili Yönetim Birimlerinde Çalışanlar.

İçerik:

 •  Giriş
 •  ISO 10002 Standardının Tetkikçi Olarak Gözden Geçirilmesi
 •  Proses Yaklaşımı
 •  Tetkik Planlarının Yapılması
 •  Proses Yaklaşımına Göre Tetkik Yetkinlikleri
 •  Kontrol Listelerinin Proses Yaklaşımına Göre Hazırlanması
 •  Proses Performans Ölçüm Metotları
 •  Denetim Simülasyonu

Eğitim Metodolojisi:

 • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 • Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 • Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

3 Gün
Danışman Eğitmen: