İşletme Bütçeleri ve Kontrol Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Her geçen gün artan belirsizlik ortamı, işletmelerin planlama yapmalarını zorlaştırdığı kadar buna duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. İşletmelerin, uzun vade için belirledikleri stratejilerin kısa vadede yansıması olan bütçeler hem operasyonel hem de finansal olarak tüm süreçlerin ve fonksiyonların hedefler doğrultusunda planlanmasını amaçlamaktadır. Bu eğitimin amacı; katılımcılara bütçeleme ve bütçelerin kontrolünde kullanılan tekniklerin teorik alt yapısını ve gerçek işletme uygulamaları ile pratik yapısını aktarmaktır.

Beklenen Fayda:

Eğitimin sonunda katılımcıların;
• İşletmelerde bütçeleme sürecini tüm yönleri ile anlaması
• Proforma gelir tablosu, proforma bilanço ve nakit akış bütçelerini düzenleyebilmesi
• Fiili sonuçlarla bütçelerin karşılaştırılarak fark analizleri yapabilmesi beklenmektedir.
• Böylelikle kurumun stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için oluşturulan senaryo planının ölçeklenmesi ve süreçlerin yarattığı sonuçların izlenebilmesi sağlanmış olacaktır.

Hedef Grup:

Bir Bütçe Sistemi İçinde Planlama Yapmak Durumunda Olan Tüm Çalışanlar.

İçerik:

 •  Stratejik Planlama ve Bütçeleme
 •  Bütçeleme, Bütçe Sistemi, Bütçe Türleri
 •  Satış Gelirleri Bütçesi ve Satış Miktar Bütçesi
 •  Üretim ve Üretim Maliyet Faktörlerinin Bütçelenmesi
 •  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Maliyetleri Bütçesi
 •  Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
 •  Bütçelenmiş Mali Tablolar
 •  İşletme Bütçelerinin Kontrolü ve Analizi
 •  Mamuller, Satış Bölgeleri ve Müşteriler Bazında Kârlılık Kontrolü

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: