İşimde Fark Yaratıyorum: Yenilikçi ve Yaratıcı Olmak

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Programın amacı; katılımcıların işlerine dışarıdan ve farklı açılardan bakmaları, etkilediği ve etkilendiği alanı analiz etmeleri ve proaktif yaklaşımlar sergilemeleri konularında gelişimlerini sağlamak, yenilikçi fikir geliştirme becerilerini geliştirmek ve yaratıcı düşünme tekniklerini uygulamalarını sağlamaya yönelik gerekli araç ve düşünce tarzını kazandırmaktır.

Beklenen Fayda:

 •  Kişilerin yaptıkları işe dışarıdan (iç veya dış müşteri gözünden) bakabilmelerini sağlamak,
 •  Proaktif düşünme sistematiği geliştirerek işlerine değer katacak yenilikçi ve yaratıcı uygulamalar konusunda beceri geliştirmelerini sağlamak.

Hedef Grup:

Tüm Yöneticiler ve Yönetici Adayları

İçerik:

 •  Dünyada Neler Değişti? Büyük Değişimler ve Trendler
 •  Rekabete ve İşimize Etkileri
 •  İşini Geliştiren, Vizyoner Bakış Açısı ve Düşünce Sistematiği
 •  Reaktif miyim? Proaktif mi?
 •  İş Ortamında Domino Etkisi
 •  Büyük Resmi Görebilmek: Değişimi Anlamak, Kurumsal Hedefler ve Birim Hedeflerimizi Uyumlaştırmak
 •  Değişimi Anlamak: Pazar, Rakipler, Müşteriler
 •  Rekabet Gücünü Etkileyen Kritik Kelimeler
  Esneklik ve Çeviklik
  Verimlilik
  Değişime Adaptasyon
  Proaktif Olmak
  Fırsatları Görebilmek
 •  Fırsatları Görebilmek: Pazar ve Müşteri Odaklı Anlayış
 •  Girişimci Gibi Düşünmek: Ticari Bakış Açısı Geliştirmek
 •  Bugünün Ayırt Edici Yaklaşımı: Kazan-Kazan İlişkisi Oluşturmak
 •  Problemden Fırsata: Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Alma
 •  Çözüm Odaklı Esneklik
 •  Yaratıcı Düşünceyi Geliştirmenin Yolları
 •  Yalın ve Uygulanabilir Fikir Geliştirme Teknikleri
 •  Sorgulama, Olmasa Ne Olur? Tüketim/Değer Zinciri ve Müşteriye Derin Entegrasyon

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: