İnovasyon ve Getirdiği Çözümler

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Rekabet avantajı kazanabilmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerin bazıları birbirlerine alternatif, bazıları ise birbirini tamamlayıcı özelliktedir. İnovasyonu, rekabetçilikte bir tamamlayıcı unsur olarak görmenin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle inovasyon nedir? Nasıl tanımlanır? Türleri nelerdir, Uygulamada örnekleri var mıdır? Biz nasıl uygulayabiliriz? Biçiminde tartışma yoğunluğu olan bir program tasarımı üzerinde durmaktayız.

Beklenen Fayda:

Programın vermeyi hedeflediği mesaj; herkes, ister geleneksel ister ileri teknoloji olsun, ister küçük, ister büyük ölçekli kurum olsun, ister Ar-Ge yoğun, isterse az Ar-Ge yoğun bir yapı olsun, düşünce ve davranış biçimi değişikliği ile inovasyon gerçekleştirebilir. Programın bütününde ve sonunda katılımcılara taşınabilecek mesajı bu çerçevede değerlendirmek doğru olacaktır.

Hedef Grup:

Kurum Girişimcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetici ve Tüm Bölüm Liderleri, Beyaz ve Mavi Yaka Tüm Sorumlu Pozisyonunda Olan Kişiler

İçerik:

 •  Dünyada İzlenen Belirsizlik Ortamı ve Temel Ekonomik ve Toplumsal Değişimler
 •  Uzgörü, Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları? Frascati ve Oslo Kılavuzu
 •  Ar-Ge ve İnovasyon Türleri (Temel-Uygulamalı Ar-Ge, Köklü-Radikal-Artımsal İnovasyon)
 •  İnovasyon Makinası Felsefesi ve Metaforu
 •  Düşünme Tipleri
 •  Basitleştirilmiş İnovasyon Yönetim Modeli Hakkında Genel Bilgilendirme
 •  İşletmelerde Ar-Ge ve İnovasyonun Konumlandırılması ve Gerekli Yetenekler
 •  Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisinin Oluşturulması
 •  Yeni Fikirlerin-Yenilikçi Fikirlerin Elde Edilmesi/İnovasyonun Kaynakları
 •  AT Kearney House of Innovation Yaklaşımı
 •  Yenilikçi Fikir Yönetimi Yazılımı HYPE Innovation Management Tool’ un İncelenmesi
 •  Türkiye’den Yenilik-İnovasyon Örnekleri; Ar-Ge Başarı Hikayeleri
 •  Rekabet Öncesi İş Birliği Örneği UYANIK Projesi Hakkında Analiz Yapılması
 •  Performans Analizi Araçları IBM Global Outlook, Booz and Company Çözümü

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

1 Gün

Eğitim Bedeli:

1500 TL+KDV
Danışman Eğitmen: