İhracat Operasyon Uzmanlık Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim ile amaçlanan; ihracat yapan firmaların operasyon faaliyetlerinin hızlı ve efektif yürütülebilmesi için katılımcılarına gerekli ihracat, gümrük ve kambiyo yetkinlikleri kazandırmayı sağlamaktır.

Beklenen Fayda:

 •  İhracat uygulamalarına hakimiyet,
 •  İhracat mevzuatına hakimiyet,
 •  Tüm ihracat operasyon süreçlerini yürütüm ve denetim,
 •  İhracat işlemlerinde zaman ve para tasarrufu sağlayabilmek konularında gerekli bilgi ve uygulamalarla uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef Grup:

İhracat Departman Yöneticileri/ Departman Çalışanları, İhracat Departmanında İstihdam Edilecek Personel.

İçerik:

 •  İhracat Rejim Kararı
 •  İhracat Rejim Yönetmeliği
 •  İhracı Yasak Mallar, Kayda Bağlı Mallar, Ön İzne Bağlı Mallar
 •  İhracat Tebliğleri
 •  İhracat Gümrük İşlemleri
 •  Kambiyo Mevzuatı
 •  Varış Ülkelerinin Türk İhraç Ürünlerine Uyguladıkları Mevzuatlar

Eğitim Metodolojisi:

 •  Slayt Paylaşımı
 •  Mevzuat Paylaşımı
 •  Uygulamaların Anlatımı

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: