Her Şirketin Parmak İzi Farklıdır…. Özelde Çalışan Paydaşlarımıza Karşı SA8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ve Sosyal Parmak İzi ®

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Sürdürülebilirliğin artan önemine yanıt olarak; şirketler giderek karakterlerini modifiye etmektedir. Çünkü sosyal sorunlar iş verimliliğini direkt etkilemektedir. Sosyal sorumluğun temelleri paydaş teorisinden kaynaklanmaktadır. Hissedarlardan sivil topluma yani herkes, işletmenin kararından etkilenen ilgili taraftır. Fakat birincil etkilenen paydaş, şirketinin varlığını oluşturan çalışanlardır. Son 30 yılda sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar sayesinde çalışan hakları ve ihlalleri konusunda farkındalık artmıştır.

1969’ dan bu yana edinilen küresel tecrübe ve pratikler sonucu yazılan “SA8000 Sosyal Sorumluluk Standardı”, sosyal sorumluluk hedeflerine ulaşmak isteyen işletmelerin izleyeceği bir rehber niteliğindedir. SA8000 standardı çocuk işçiden toplu sözleşme hakkına, işçilerin ücretlendirilmesi ve ayrımcılığı gibi pek çok konuda insana yakışır nitelikteki çalışma şartlarının oluşturulması konusunda kılavuzluk etmektedir ve üçüncü taraflarca denetlenerek belgelendirilir. SA8000 standardı işletmenin sosyal sorumluluk ile ilgili kararlılığını kanıtlar ve uluslararası kabul görmüş bu kanıta itibar eden çalışanlar, işletmenin stratejisini uygulamak için motive olurlar.

Standardın bir özelliği de şirketin “Sosyal Parmak İzi®”ni belirlemesidir. Karbon ayak izi nasıl işletmenin çevreye verdiği zararın ölçüsünü temsil ediyorsa; sosyal parmak izi seviyesi de işletmenin sosyal sorumluluk derecesini temsil eder. SA8000 denetimi ile sahip olunan Sosyal Parmak İzi®, şirketlerin sosyal performans yönetim sistemlerini ölçmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan pratik bir araçtır.

Beklenen Fayda:

Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, diğer iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, topluma ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz ve haklarının korunması bağlamında;

• İşletmelerde sosyal sorumluluk ve hesap verebilirlik kriterlerini etik kurallar çerçevesinde sağlamak için uygulanabilecek yönetim sistemi detaylıca anlatılmaktadır.
• Bu eğitimdeki beklentimiz işletmelerin etkin şekilde sosyal sorumlu davranabilmesi için bir iç kontrol sistemi olarak SA8000 Sosyal Sorumluk Standardı ve sertifika beraberinde sunulan Sosyal Parmak İzi derecelendirmesinden faydalanabileceğidir.

Hedef Grup:

Sosyal Sorumlu Davranmak İsteyen Her Sektör ve Ölçekteki İşletme Sahipleri/Üst Yöneticileri ve İK Uzman ve Yöneticileri.

İçerik:

 •  SA8000 Standardı Nedir?
 •  SA8000 Tarihsel Gelişimi
 •  SA8000’in Boyutları
 •  Sosyal Parmak İzi® Kavramı
 •  SA8000 Standardının Sertifikasyon Süreci
 •  SA 8000’i Belgelendiren Akredite Sertifikasyon Kuruluşları
 •  SA 8000’in Faydaları
 •  SA 8000’in Dezavantajları
 •  Genel Değerlendirme

Eğitim Metodolojisi:

 •  Akademik kaynak paylaşımı yapılacaktır.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: