Görsel Fabrika/ İşyeri Yönetimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

İşletmelerde faaliyetleri görünür kılmak, problemlerin tespitinde, analizinde ve izlenmesinde çalışanlara kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca görselliğin fark edilebilir ve kolay algılanabilir olma özelliği ile insanlar üzerindeki etkisi hızlı ve etkin olabilmektedir. Bundan dolayıdır ki işletmelerin insanlarla konuşabildiği tek mecra olan görsel işyeri olgusu, doğru tasarlandığında ve gerekli alt yapı sağlandığında getirisi önemli sayılabilecek iyileştirmelere ve performans artışlarına hizmet verebilmektedir.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcılar; Görsel yönetimin kolaylaştırıcı yönlerini anlayacak, çalıştıkları yerlerde bu araçları kullanmak için temel bilgi seviyesine sahip olacaklardır.

Hedef Grup:

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman

İçerik:

 •  Görsel İletişimin Önemi
 •  Saha Yönetiminde Görsel Unsurlar
 •  Uygulama Alanları
 •  İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
 •  Çevre
 •  5S ve İş Yeri Organizasyonu
 •  Kalite ve Üretim Yönetimi
 •  IT ve Otomasyon Çözümleri
 •  Bakım Yönetimi
 •  Otonom Bakım Uygulamaları
 •  Planlı Bakım Uygulamaları
 •  Kaizen Faaliyetleri
 •  Çalışan Katılımı ve Öneri Sistemleri
 •  Proje Yönetimi
 •  Eğitim Faaliyetleri
 •  Gelişim/İyileştirmenin Görünür Kılınması
 •  Standart görsel yönetim sistematiği oluşturma

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: