FTL, Parsiyel ve Kargo Tercihinde Satış, Dağıtım ve Üretim Planlama Süreçlerinin Etkisi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Kurumsal firmalarda dağıtım, iş süreçlerinin modellenmesi, farklı departmanların aldığı pozisyonlar ve süreç üzerinde etkileri, tüm bu süreçlerin nasıl iyileştirilebileceği, sürdürülebilirliğinin sağlanması, ilişkili tüm iş süreçleri arasındaki sağlıklı, doğru iletişim ve koordinasyonun sağlayacağı katkıların anlaşılabilmesi ve iş hayatında kullanılabilmesi.

Beklenen Fayda:

 •  Satış, Üretim Planlama, Üretim ve Dağıtım süreçlerini kapsayacak şekilde doğru ve etkin modellemenin nasıl yapılması gerektiğinin anlaşılması, fiilen iş hayatında karar süreçlerinde ve operasyonel olarak kullanılması
 •  Tüm bu süreçlerin etkin yönetilebilmesi ve sürdürülebilmesi için doğru modellemenin, departmanlar arası koordinasyon iletişimin öneminin anlaşılması
 •  Sağlanacak proje başarısının müşteri memnuniyetine ve bağlılığına sağlayacağı katkıların fark edilmesi beklenmektedir.

Hedef Grup:

Orta ve Üst Kademe Yöneticiler

İçerik:

 •  Dağıtım Yöntemlerinin Tanımı ve İçeriği, Hangi Şartlarda Kullanıldıkları
 •  Satış ve Üretim Planlama Departmanların Alacağı Stratejik Kararlarının Sonuç Üzerinde Etkileri, Üretim Metodolojilerinin ve İmkanlarının Oluşturduğu Kısıt ve İmkanlar
 •  Pazarda Hızlı ve Kaliteli Teslimatın Sağladığı Rekabet Avantajları
 •  Doğru Lojistik Partnerinin Önemi, Lojistik Partneri ile Yürütülecek İş Süreçleri Üzerinde Sürekli İyileştirme Hedeflerinin Önemi
 •  Malzeme Elleçleme ve Depo Yönetimi Konusunda Personel Kalifikasyonunun Süreçlere Sağlayacağı Katkılar
 •  Süreçlerin Tüm Adımlarında İletişimin Önemi, İlgili İş Süreçlerinin Dijitalleşmesinin Sağlayacağı Katkı ve Önem
 •  Ölçme, Değerlendirme Yöntemleri ve Temel Performans Kriterlerinin Nasıl Belirleneceği

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: