FMEA- Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi- AIAG and VDA 1st Edition 2019

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

AIAG 4th Edition FMEA el kitabının yerini alan AIAG & VDA FMEA El Kitabında açıklanan Üretim ve Montaj sektöründe birçok değişiklik ve ortaklaşmanın da habercisi olan bu gelişme ile ilgili FMEA – Risk analizi (DFMEA & PFMEA) beklentilerinin aktarılması ve farkındalık amaçlı uygulamalı bir eğitimdir.

Beklenen Fayda:

 •  Risk merkezli proaktif hata türleri belirleme yaklaşımlarının anlaşılması
 •  Otomotiv dışında da tüm üretim sektörleri özelinde yeni uygulama değişiklikleri ve beklentilerinin açıklanması,
 •  Maddi kayıplar dışında operasyonel olarak sistemleri olumsuz etkileyen tüm kayıpları, hataları ve müşteri şikayetlerini önleme metodolojisi anlatılacaktır. Bu yaklaşımla kayıp-hata önleme, müşteri memnuniyeti artırma faydaları beklenmektedir.

Hedef Grup:

Orta Kademe Yönetim – Teknik Kadro, Ar-Ge, Üretim, Metot, Kalite Mühendisleri, Beyaz – Mavi Yaka Çalışanlar.

İçerik:

 •  Çapraz Fonksiyonlu Ekip Kurulumu,
 •  Ürün ve Proses Fonksiyonlarının Sorgulaması ve Bu Fonksiyonların Yerine Getirilememesi Durumunda Ortaya Çıkan Durumun (Risk etkileri) Net Ortaya Konulması,
 •  Kalite (CoQ) ve Kalitesizlik Maliyetleri (CoPQ)’ nin Dengelenmiş Yönetimi, Etkin ve Verimli FMEA Kurgusu,
 •  Etkin Risk Yönetimi Yaklaşımları ile Müşteri Özel İstek /Beklentilerinin Ürün ve Prosesler Üzerinde Yenilikçi Aynı Zamanda Optimize Edilmiş Çözümler Geliştirmesi,
 •  Yeni Önem derecesi, Olasılık ve Keşfedebilirlik Puanlama Tabloları, Tedarik Zinciri İçinde Tüm Etkileşimler ve Paydaşların Anlaşılması,
 •  AP (Action Priority) Seviyelendirmesi, Yüksek/Orta ve Düşük Öncelikler Referans Tabloları,
 •  7 Aşamadan Oluşan FMEA Süreci ve FMEA Formlarında Yapılan Değişiklik-Eklemeler ile Güçlü Bir İletişim Sağlanarak, Kolay, Anlaşılır ve Yönetilir Bir Dokümantasyonu,
 •  Rekabet Gereği Korunması Kritik Know-How Birikimlerinin Güvence Altına Alınması, (Öğrenilmiş Dersler),
 •  FMEA Çalışmalarının Performansının Ölçümlenmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi Bekleniyor.

Eğitim Metodolojisi:

 •  Teorik bilgilendirme ve eski AIAG yaklaşımına göre farklılıklar
 •  Risk yönetimi yaklaşımları ve metodolojiler
 •  Analiz ve değerlendirme yaklaşımlarının pratik uygulaması, Vaka çalışması.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Tarihleri:

17.08.2022
18.08.2022

Eğitim Süresi:

2 Gün

Eğitim Bedeli:

2900 TL+KDV
Danışman Eğitmen: