Finansçı Olmayanlar İçin Temel Düzey Finans Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Temel finans bilgisi ve finansal kararların sonuçlara etkisini okuyabilmek, işletmelerin sürdürülebilir gelişim ve büyümesi açısından hayati öneme sahiptir.
Yöneticilerin ve çalışanların; uygulanan yöntemlerin, alınan kararların şirket bilançolarına ne şekilde etki ettiğinin analizi ve yorumlanması, yanı sıra işletme finansman kaynakları finansal ve piyasalarda yer alan riskler dahil olmak üzere temel düzeyde finansal piyasalar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

Finans bilgisi olmayan işletme çalışanlarına finansal bakış açısı kazandırmak ve yetkinlik sağlamak

Hedef Grup:

Finans kökenli olmayıp finansal konular hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak isteyenler, Finans alanı dışındaki yönetici ve yönetici adayları.

İçerik:

 • Temel Kavramlar
  Temel Finans Kavramları
  Paranın Zaman Değer
 • Finans Tablolar
  Finansal Durum Tablosu
  Gelir Tablosu
  Nakit Akım Tablosu
 • Finansal Analiz Teknikleri
  Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi
  Oran Analizi
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasa Araçları
  Hisse Senedi, Bono, Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler
  Türev Ürünler
  Menkul Kıymet Değerlenmesi
 • Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Karşılaşılan Riskler
  Para, Sermaye ve Döviz Piyasaları İşleyişi
  Hazine, TCMB, Bankacılık ve Reel Sektör Etkileşmeleri
  Bankalar, Diğer Finansal Kurumlar,
  Finansal Piyasalarda Karşılaşılan Riskler

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: