Finansal Tablolar Analizi ve Analiz Sonuçlarını Raporlama

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

İşletme yönetiminin belirli dönemlerde aldığı yatırım, finansman ve operasyonel kararlarının sonuçları finansal tablolara yansımaktadır. Dolayısıyla işletme yönetiminin geçmiş dönemlere ilişkin finansal performansı, finansal tabloların analizi ve yorumlanması ile değerlendirilmektedir. Bu eğitimin amacı; işletmenin finansal durumunu, finansal performansını bilanço ve gelir tablosu ile nakit akış tablosu başta olmak üzere hazırlanan mali tablolar üzerinden nasıl değerlendirilebileceğini aktarmaktır.

Beklenen Fayda:

Eğitimin sonunda katılımcıların;
• Finansal tablo içeriklerini anlamaları
• Finansal tabloların analizinde kullanılan yöntemleri tanımaları
• Analiz yöntemlerini kullanarak elde ettikleri sonuçları görselleştirerek raporlayabilmeleri beklenmektedir.

Hedef Grup:

Öncelikle Muhasebe, Finans, Mali İşler Bölümü Çalışanları, Yöneticileri ve Diğer Tüm Çalışanlar.

İçerik:

 • Finansal Tabloların Yapısı ve İçeriği
  Finansal Durum Tablosu
  Kapsamlı Gelir Tablosu
  Özkaynak Değişim Tablosu
  Nakit Akım Tablosu
  Mali Tablo Dipnotları
 • Mali Analiz Teknikleri
  Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)
  Yüzdeler Analizi (Dikey Analiz)
  Eğilim Yüzdeleri (Trend) Analizi
  Oran Analizi (Rasyo Analizi)
 •  DUPONT Mali Kontrol Sistemi
 •  Finansal Tablo Analizi Excel Uygulamaları
 •  Finansal Tablolar Analizlerinin raporlanması

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: