Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Faiz ve kur, iş dünyasının yanıtını en fazla merak ettiği bu iki değişkenin hangi hızla hangi yöne gideceği? Zira şirketler büyümek ve dışa açılmak için bu iki değişkeni her an dikkate almak zorundalar. Şirketlerin yanı sıra bireyler de bu konuda oldukça hassas. Son zamanlarda kur-faiz-altın üçgenine gayrimenkul-kripto para ve organik tarım arazileri üçgeni de eklenmiş bulunuyor. İnsan davranışlarının değişen ekonomik ve piyasa koşullarında daha hızlı değiştiğini gözlemlemek mümkün. Ancak bu değişikliğin çoğunlukla beklenen getiriyi ve faydayı sağlamadığı da aşikârdır. Reel getiri ve nominal getiri, enflasyon, bileşik faiz, tahvil, hisse senedi, yatırım fonları, borsa yatırım fonları, türev finansal ürünler ve diğer birçok kavramın bilinmesi ve birbirleri ile olan bağlantısının yeterince anlaşılması bu çerçevede büyük önem arz etmektedir. Bireysel finansal okuryazarlık kapsamında kişisel ya da aile bütçe yönetimi, nasıl tasarruf yapılır, kredinin ve kredi kartların kullanımı, yatırımların değerlendirilmesi ve borsa ile T.C. Merkez Bankası işlevleri hakkında temel bilgiler verilmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte dijital finansal okur yazarlık da ağırlığını giderek hissettirmektedir. Bu çerçevede blok zincir, kodlama, kripto paraların alım satımı gibi ana başlıklar altında bilgiler verilmektedir.
Tasarlanan bu eğitimin amacı katılımcı profiline göre farklılaştırılmış içerikler oluşturarak katılımcıların eğitimden maksimum faydayı sağlamasıdır.

Beklenen Fayda:

Eğitimin sonunda katılımcıların;

 •  Para ve fonksiyonları, faizin nasıl belirlendiği ve dikkate alınması gerektiği, enflasyonun geliriniz, bütçeniz ve finansal kararlarınız üzerine etkisi ile döviz piyasalarının işleyişini ve faaliyetlerinizi nasıl etkilediğini tüm yönleri ile anlaması,
 •  Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve finansal oranlar (rasyolar) hakkında genel çerçevede bilgi sahibi olması ve söz konusu finansal ve muhasebe yaklaşımları arasındaki farkları ve bunların bireysel (ve şirket) davranış ve kararları nasıl etkilediğini ayırt edebilmesi,
 •  Finansal okuryazarlık bağlamında türev finansal ürünler (forward sözleşmeler, opsiyonlar, future sözleşmeleri ve swap alaşmaları) ile risk yönetimini esaslarının yanı sıra genel anlamda risk yönetimi stratejilerinin nasıl teşkil ettiğinin anlaşılması,
 •  Finansal piyasalar, kurumlar ve finansal araçlarla ilgili işleyişin ayrıntıları ile ortaya konulması, küresel yatırım imkânları ve sınır ötesi ödeme sistemlerinin geliştirilmesi ve paranın dijitalleşmesinin etki ve sonuçları ile öneminin anlaşılması sağlanmış olacaktır.

Hedef Grup:

Kurum İçinde Tüm Çalışanlar.

İçerik:

 •  Finansal Okuryazarlık, Kapsamı ve Önemi,
 •  Küresel Finansal Sistem ve Türkiye’nin Yeri (Yabancı Kurum, Kuruluşların Yatırım ve Değerlendirme Raporları ile Derecelendirme Kuruluşlarının Raporlarının Analizi),
 •  Para Nedir? Paranın Zaman Değeri, Paranın Dijitalleşmesinin Sonuçları,
 •  Finansal Hedeflere Ulaşmak, Bütçeleme ve Performans Analizi,
 •  Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknoloji Şirketleri (FinTechs),
 •  Dünyada ve Türkiye’de Finansal Okuryazarlık (OECD İstatistikleri ve Diğer Raporlar Çerçevesinde),
 •  Finansal Riskler, Finansal Mühendislik ve Finansal Skandallar,
 •  Finansal Danışmanlık Nedir, Nasıl Alınır?
 •  Şirket İçi Toplantılarda Finansal Gündem Oluşturmak ve Endekslerle İletişim,
 •  Finansal Konularda Sıkça Yapılan Hatalar,
 •  Yatırım ve Yatırım Zekâsı, Farklılıkları Avantaja Dönüştürebilmek, Yabancı Dilin Önemi ve Kültür Aşinalığının Bilişsel Finans Algısına Etkileri,
 •  Farklı Jenerasyonların Davranışlarını Analiz Edebilme,

Eğitim Metodolojisi:

 •  Sunum dosyaları, video ve grup çalışması,
 •  Eğitim programı öncesi katılımcılarla kaynak bilgisi paylaşılması,
 •  Program sonunda vak’a analizleri ve mini-testler

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: