Etkili ve Teknik Problem Çözme, Risk Tespit ve Alternatif Çözümlere Göre Karar Alma Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Eleştirel düşünme; problem çözme ve karar vermenin temelidir. Doğru bildiklerimizi ve varsayımlarımızı test etmemizi ve düşünce süreçlerimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlar. Bu eğitimde; sorunları doğru bir şekilde ele alma, alternatif çözümler oluşturma, değerlendirme ve olası riskleri tahmin etme konusunda güven kazanmanızı sağlamak; zorlu durumlar karşısında bireysel ve organizasyonel sorunları ele alırken ihtiyaç duyulan analiz, sentez ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

Beklenen Fayda:

 •  Uygun Problem Çözme ve Karar Alma Yöntemlerini Belirleyip Uygulamak
 •  Çözümleri Değerlendirmek ve Olası Riskleri Tahmin Etmek
 •  Problem Çözme ve Karar Almada İnsan Faktörünün Etkisini Anlamak
 •  Problem Çözmeye Dair Engelleri Anlamak, Durumsal Zorlukları Değerlendirmek

Hedef Grup:

Tüm çalışanlar.

İçerik:

 •  Problem Tipleri
 •  Problem Çözme Metodolojisi
 •  Grafik ve Diyagramlar
 •  Yaratıcılık için İhtiyacımız Olanlar ve Olmayanlar
 •  Karar Türleri
 •  Karar Alma Metotları
 •  Grup İçinde Karar Alma
 •  Kararları Bilgiye Dayandırma
 •  Karar Sonuçlarının Uygulanması

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: