Etkili Toplantı Yönetimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

“Bir toplantının veriminden toplantıyı yöneten kadar katılımcılar da sorumludur”

Bu eğitimle, amacına uygun, gündem bütünlüğü içerisinde, zamanın doğru kullanıldığı ve ortak karar oluşturmaya odaklı bir toplantı ortamı yaratabilmek üzere gereken yöntem ve davranışları tartışacak, güncel durumumuzu bu yönde geliştirmek için daha istekli ve donanımlı hale geleceğiz. Eğitimle hedeflenen odak yetkinlik “İletişimci Liderlik” tir.

Beklenen Fayda:

 •  Toplantıların amaç, içerik ve zaman yönetimi açısından başarılı sonuçlar vermesi için gereken temel prensipleri öğrenmek ve davranışa dönüştürmek.
 •  Grup kararı oluşturmanın önemini kavrayarak, katılımcı, hızlı, uygulanabilir ve takip edilebilir kararlar almak.
 •  Toplantı öncesinde ve sonrasında yapılacakların toplantı verimini arttırmada nasıl etkili olduğunu kavramak ve uygulamaya başlamak.

Hedef Grup:

Verimli, Keyifli ve Sonuç Getiren Toplantılara Özlem Duyan Tüm Uzman ve Yöneticiler.

İçerik:

 •  Verimli Bir Toplantıdan Kastımız Nedir? Neden?
 •  Etkili Bir Toplantı İçin, Seans Öncesinde, Toplantı Sırasında ve Sonrasında Neler Yapmalıyız?
 •  “Amaç ve Gündem Bütünlüğü” Ne Demektir? Bunlar Karşılanmazsa Neler Olur?
 •  Toplantı Sırasında Yapılan Sunumların Etkili Olabilmesi İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 •  Toplantıda Zaman Yönetimini ve Akış Kontrolünü Nasıl Yaparız?
 •  Daha Etkin Kararlar Alabilmek İçin Katılımı Nasıl Sağlayabiliriz?
 •  Toplantıdaki “Aykırı Seslerin” Verimliliğe Dönüşebilmesi İçin Neler Yapabiliriz?
 •  Yüz Yüze ve Online Yapılan Toplantılar Arasındaki Farklar ve Dikkat Edilecek Noktalar Neler?

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: