E-Ticaret ve Dijital Pazarlama

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Dijitalleşme eğiliminin hızla güçlendiği günümüzde Elektronik Ticaret ve Dijital pazarlama toplumun her kesimi için en güncel konular oldu. Özellikle pandemi döneminin yükselen yıldızı “dijitalleşme” ne göz ardı edilebilir ne de pazarlama kavramını tamamen değiştirebilir. Dolayısıyla avantaj ve tehditleriyle birlikte detaylı bir analiz gerektiren bu yeni eğilim kavranması gereken en öncelikli konu olmayı da hak ediyor.

Beklenen Fayda:

 •  İnternet ve dijital ekonomi dünyasını anlamak,
 •  Dünya ve Türkiye’den örneklerle e-iş modellerini öğrenmek,
 •  Mevcut iş modellerini e-ticaret dünyasına taşıyabilmek,
 •  Sosyal medya dünyasını ve pazarlamaya etkisini anlayıp geleneksel şirket yapısına uyarlanmasını sağlamak yetkinliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Hedef Grup:

Dijital Dönüşüm ve Satış Süreci İçinde Yer Alan Tüm Yönetici ve Uygulamacılar

İçerik:

 •  İnternetin Doğuşu, Gelişimi ve İş Dünyasında Kullanımı
 •  E-Ticaret Kavramları, E-İş Modelleri
 •  E-Satın Alma, E-Tedarik Zinciri ve E-CRM Uygulamaları, E-Pazar Yerleri
 •  E-Perakendecilik, E-Pazar Araştırması
 •  Yapay Zekâ’ nın Pazarlama Uygulamaları ve Örnekleri
 •  Sosyal Medya ve Pazarlama Dünyasına Getirdiği Yenilikler

Eğitim Metodolojisi:

 •  Eğitmenin sunumla paylaşacağı bilgiler katılımcıların soruları ve örnek web siteleri kullanılarak değerlendirilecektir.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: