Değişim Yönetimi – Değişime Liderlik Etmek

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

“İnsanlar değişimin kendisinden ziyade, nasıl yönetildiğine tepki duyarlar”

Bu eğitimle, çevremizdeki hızlı değişim atmosferini ve rutinin dışına çıkma gereğini daha iyi anlayarak, ilham veren bir değişim vizyonu doğrultusunda kendimizi ve ekibimizi sürecin içine katabilmek, olası bir direnci yönetebilmek ve değişimi hayata geçirebilmek üzere daha donanımlı hale geleceğiz. Eğitimle hedeflenen odak yetkinlik “Dönüşümcü Liderlik” tir.

Beklenen Fayda:

 •  VUCA dünyasında değişimlere oluşan direnci çözümleyebilmek ve yönetebilmek.
 •  Değişim ihtiyacını görebilmek ve bu yönde insanları harekete geçirebilmek.
 •  Değişimi hayata geçirebilmek için gereken kritik başarı faktörlerini bilmek ve uygulayabilmek.

Hedef Grup:

Başarılı Değişim Hikayelerinin Lideri Olmak İsteyen Tüm Yönetici Adayları ve Her Seviye Yöneticiler.

İçerik:

 •  Değişim-Dönüşüm Deyince Ne Anlıyoruz?
 •  Değişime İhtiyacı Nasıl Göreceğiz? Tetikleyen Faktörler Nelerdir?
 •  Değişimlere Neden Direnç Gösterilir?
 •  Başkalarını Sürece Katarken Önyargıları ve Dirençleri Nasıl Aşabiliriz?
 •  Değişim Yönetiminin Kritik Aşamaları Nelerdir, Sürece Nasıl Liderlik Edilir?
 •  Vizyonun Dönüşüm Hikayesindeki Önemi Nedir?
 •  Başarılı ve Başarısız Dönüşüm Hikayelerinin Ardındaki Gerçekler Neler?

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: