Değişen Dünyanın Dinamikleri: Hiper-Vuca Ortamında Survivor Olmak

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Katılımcıların; dış dünyadaki, sektörlerindeki, rekabet ortamındaki, müşteri beklentilerindeki, iş modellerindeki ve benzer organizasyonların içinde yaşadığı ekosistemde gerçekleşen değişimleri anlamlandırmak; kendine ve organizasyona etkilerini anlamasını sağlamak. Organizasyonun, dış dünyadaki değişimler doğrultusunda başarılı bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi için yapması gereken değişimleri öngörebilmek/anlamak, planlamak ve yönetmek, değişimlerin hayata geçme sürecinde ekip çalışmasının ve bireysel olarak katkısının önemini kavramalarını sağlamaktır.

Beklenen Fayda:

 •  Büyük Resmi Görebilmek
 •  Değişimi ve Etkilerini Anlamak
 •  Değişime Adaptasyon
 •  Fırsatları Görebilme Becerisi

Hedef Grup:

Tüm Yöneticiler ve Yönetici Adayları

İçerik:

 •  Değişen Dünya, Değişen Rekabet ve Etkileri
 •  Hiper-VUCA Ortamında Hayatta Kalmak
 •  Geleceğin Başarılı Kurumları ve Başarılı Çalışanları Nasıl Olacak?
 •  Fırsatları Görebilmek; Geleceğe Hazırlık
 •  Temel ve Stratejik Beceri: Değişimi Anlamak ve Yönetmek
 •  Birey Olarak Değişim Karşısında Tepkimiz
 •  Kalıplarımızı, Bakış Açımızı Değiştirmek
 •  Tersten Düşünelim: Müşteri Gözünden Biz

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: