Değersizlik İnancını Anlamak

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Değersizlik inancı, bilinç dışında hakimiyet yaratmışsa, kişilerin güçsüz, zayıf, ifadesiz ve benzeri hislerle destekli, davranışlarını olumsuz etkileyecek bir deneyim alanı yaratabilir.
Değersizlik inancını anlamak, insanın aslında birlikte yaşadığı bu hisse yaklaşmasına yardımcı olacaktır. Bu yaklaşım değersizliği yaşayanlar için de çözümün bir başlangıcı olacaktır.
İşte bu programla;
Katılımcıların değersizlik üzerine kendilerini ve ilişkilerini sorgulamalarını sağlamak ve daha değerli hissedebilmeleri için neler yapılabileceğiyle ilgili bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

 •  Bilir: Değersizliğin bir algı ve inanç meselesi olduğunu
 •  Anlar: Neden değersizliğin hakimiyeti içinde olunabildiğini ve kendi deneyimleri altında yatan öz sebeplerini
 •  Yapar: Değersizliği değere dönüştürme yolunda uygulamalar

Hedef Grup:

Değersizlik üzerinde düşünmek, sorgulamak ve bu alanda yeni bilgiler öğrenmek isteyen herkes.

İçerik:

 •  Değer Bilinci
 •  Değersizlik İnancı Nedir?
 •  Yetersizlik Duygusu ile İlişkisi ve Kişiliğe Yansıması
 •  Değersizlik İnancı Nasıl Ortaya Çıkar?
 •  Anne ve Baba ile Değersizliğimiz Arasındaki Bağlantı
 •  Değersizliği Ne Besler?
 •  Değersizlik İnancından Özgürleşmek Mümkün mü?
 •  Meditasyon

Eğitim Metodolojisi:

Derleme Metodolojisi: İnsan ve hayat üzerine bilim insanlarının yaptığı eski ve yeni zamanlı, kanıtlanmış ve/veya teori olarak gündemde olan ve özellikle insan ve duyguları kapsamında, duygu dünyamızın nasıl çalıştığını ve duygularımızı nasıl dengeleyebileceğimize yönelik çalışmaların değerlendirilmesi ve bilgilerin derlenmesi.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: