Değer Akış Haritalama Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Görmeyi öğrenmek, maliyetleri arttıran, teslim süresini uzatan, talep değişimlerine hızla uyum sağlamayı engelleyen hata ve israf kaynaklarını görebilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Üretim sisteminin yeniden değerlendirilmesi ve israflardan arındırılması için çok etkin bir araç olan Değer Akış Haritası tekniği anlatılmaktadır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; Değer Akış Haritası işletmenin mevcut işleyiş şeklini anlamak, israf kaynaklarını görebilmek ve yalın uygulamaları planlayabilmek için kullandığımız bir tekniktir. Bu eğitim, Değer Akış Haritasının mevcut ve gelecek durum için hazırlanmasını öğretir.

Hedef Grup:

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman, Üretim Operatörleri

İçerik:

 •  Yalın Düşünceyi Doğuran Koşullar
 •  Yalının Temel İlkeleri
 •  Değer
 •  Değer Akışı
 •  İsraf
 •  Değer Akış Haritalama Yaklaşımı
 •  Haritalama Çalışmalarında Kullanılan Kavramlar ve Semboller
 •  Ürün ve Ürün Aileleri Oluşturma
 •  Mevcut Durum Değer Akış Haritalama
 •  İsraf Noktalarının Tespiti
 •  Gelecek Durum Değer Akış Haritalama
 •  Gelecek Durumda Kullanılabilecek Sistemler
 •  Süpermarket Yaratma
 •  Çekme Sistemleri
 •  Kanban Uygulamaları
 •  FIFO Hatları
 •  Milk-run Uygulamaları
 •  Akış/Hat Dengeleme
 •  Uygulama Planı Oluşturma

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: