Çatışma Yönetimi ve Farklılıklar

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimde; karşılaştığımız çatışma ortamlarına ilişkin farklı beklentilere en etkin nasıl yaklaşabileceğimize, çatışmaları uzlaşma getirecek şekilde nasıl yönetebileceğimize yönelik somut ipuçları alacağız.

Beklenen Fayda:

Katılımcılar eğitimin sonunda;
Çatışma türlerini, kaynaklarını ve kapsayıcılığın çözüm içindeki önemini bilecekler.
Farklılıklara nasıl bir yaklaşımla olası çatışmaların önüne geçilebileceğini anlayacaklar.
Farklı görüşlerden ve çıkarlardan kaynaklı çatışmaları daha bilinçli yönetmeye başlayacaklar.

Hedef Grup:

Bu eğitim; çatışmaları uzlaşmayla çözmek isteyen tüm katılımcılara uygundur.

İçerik:

Çatışma ne demek? Çatışmayı önlemek mi yoksa yönetmek mi?
Çatışma kaynaklarından biri olarak farklılıklar ve değerler sistemi
Farklılıklardan sakınmak yerine cesaretlendirmek… Neden?
Çatışma çözümünde sihirli dokunuş: “Neden olmasın?”
Önyargılarımızın ve genellemelerin çatışma sürecindeki yeri
İkna becerileri ve zor insanlarla başa çıkabilme
Öfke kontrolü: Haklı mı olmak istiyorsun, huzurlu mu?
Evet diyebilmek – hayır diyebilmek – belki diyebilmek
Haydi çatışalım…

Eğitim Metodolojisi:

Vakalar
Hikayeler

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: