Çalışan Bağlılığını Artırarak Finansal Sonuçları İyileştirme Yolları Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Çalışan bağlılığı bugün insan kaynakları profesyonelleri ve iş sahiplerinin en çok tartıştığı konuların başında geliyor. Bağlılık ve bağlılığın nasıl sağlanabileceği ile ilgili yeni çalışmalar yapılıyor. Çalışma hayatında, kalbiyle şirketine ve misyonuna bağlı çalışanlar fark yaratıyor. Bu eğitimde çalışan bağlılığı ile ilgili güncel bilgilerin paylaşılması, bağlılığı oluşturan parametrelerin paylaşılması, bağlılık ile ilgili farkındalık yaratılması ve bağlılığın artırılması için yapılması gerekenlerle ilgili Engage and Grow firmasının yaklaşım ve çözümlerinin tartışılması hedeflenmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Farkında olur: Katılımcı çalışan bağlılığı konusunda farkındalık yaşar ve konunun önemini kavrar.
 •  Bilir: Katılımcı çalışan bağlılığının önemini bilir ve nasıl artırılacağı konusunda stratejiler geliştirebilir.
 •  Uzmanlaşır: Katılımcı mesleki gelişimi içinde çalışan bağlılığı konusunda uzmanlaşma sürecine girer.

Hedef Grup:

İnsan Kaynakları Profesyonelleri, İş Sahipleri, Organizasyon Gelişimi Danışmanları, Danışmanlar, C Seviye Yöneticiler, Konuya İlgi Duyan Profesyoneller.

İçerik:

 •  Çalışan Bağlılığının Tanımı
 •  Çalışan Bağlılığının Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması
 •  Bağlı ve Bağsız Çalışanların İncelenmesi
 •  Çalışan Bağlılığını Sağlayan Etmenler
 •  Çalışan Bağlılığını Sağlamak İçin Ana Strateji
 •  Çalışanlar Arasında İnsani Bağ Sağlayarak Bağlılık Nasıl Sağlanır?
 •  Yüksek Performanslı Takımlar Nasıl Oluşturulur?
 •  Çalışan Bağlılığının Ölçülme Metotları ve Güncel Bilgiler
 •  Çalışan Bağlılığı Dünya İstatistikleri
 •  Çalışan Bağlılığını Artırmanın Yolları

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: