Birebir Pazarlama ve CRM

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Yeni Ekonomik düzenin en güçlü belirleyicisi ‘’Müşteri’’ kavramını yeniden tanımlamak, tüm yöneticilerin öncelikli görevidir. Bu eğitim öncelikle kurumsal müşterilerin firma açısından cari, gelecek ve stratejik değerlerini belirleyip, farklı müşteri gruplarına göre değişen stratejileri uygulayabilmek için bilgi toplayıp, analiz yapmak ve değişen pazarlama taktikleri tasarlamak için gereken bilgi desteğini sağlamayı amaçlamaktadır. Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamalarını katılımcı firmalar için uyarlayıp, şirket bazında “müşteri odaklı” bir anlayış geliştirebilmek öncelikli hedeftir.

Beklenen Fayda:

 •  Kurumsal müşterileri ile kurumsal tedarikçi ilişkilerini tanımlayıp, satınalma süreçlerini anlayabilmek,
 •  Hedeflenen kurumsal müşterilerin satın alma süreçlerinin tespiti ve doğru pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
 •  Güncel müşteri verisinin tüm işletme süreçlerine etkisini anlayıp, müşteri ilişkilerinin nasıl yönetileceği konusunda şirket bazında farkındalık yaratmak ve öncelikler belirlemek,
 •  Müşterilerle ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi ve kontrolü bağlamında kurumsal yapılar geliştirmek (Bütünleşik pazarlama iletişimi),
 •  Müşteri sadakatini sağlayarak kârlılığı artırmak,
 •  Tüm firma çalışanlarına yönelik örneklerle ‘’Müşteri Odaklı’’ pazarlama kavramını hayata geçirmeyi öğrenmek kavramları hakkında bilgi aktarımı yapılacaktır.

Hedef Grup:

Müşteri Odaklı Bir Yaklaşımla Endüstriyel Pazarda Üretici Firmalara Tedarik Sağlayan Kurumsal Üreticilerin Pazarlama ve Satış Stratejisi Geliştirme Planlama Yetki/Sorumluluğuna Sahip Çalışanları

İçerik:

 •  İlişkisel Pazarlama Kavramının Önemi ve Kurumsal Pazardaki Etkisi
 •  Müşteri, Kurumsal Müşteri ve Tedarikçi Kimdir? Nasıl Gruplandırılır?
 •  Kurumsal Pazarda Satın Almacının Karar Süreci ve Bu Sürecin Önemli Belirleyicileri (Çevresel, Kurumsal, Sektörel Ve Bireysel)
 •  Kurumsal Müşterilerin Satın Alma Merkezi Katılımcıları
 •  Kurumsal Pazarda Müşteri Gruplandırma, Hedef Belirleme ve Konumlandırma Stratejileri
 •  Birebir Pazarlama Kavramı ve Aşamaları; Database Oluştur, Segmente Et, Optimize Et, Yeterli İletişim ve İlişkiyi Kur, Beklentiyi Öğren, Özel Çözüm Üret, Müşteriyi Tatmin Et ve Sürdür
 •  CRM-MİY Kavramı ve Aşamaları; Müşterilerden Nasıl Veri Toplanır ve Analiz Edilir; Onlarla Nasıl İlişki Kurulur ve Ürün/Hizmet Sunumları Nasıl Özelleştirilir?
 •  Sadakat ve Müşteri Deneyimi Yönetimi (MDY) Nasıl Tanımlanır ve Ölçülür?

Eğitim Metodolojisi:

 •  Eğitmen paylaşacağı sunumlardaki bilgileri içeren vakalar katılımcılar tarafından tartışılacak ve olası çözüm önerileri beraberce geliştirilecektir.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: