Bilanço okumak, Mali Tabloların Analizi ve Raporlama

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle, bilanço ve gelir tablosu analizinin yapılabilmesi ve şirket resminin yorumlanabilmesi konusunda yetkinlik kazanılması amaçlanmaktadır. Bunun yanısıra, finansal bilgi sisteminin çıktıları ve işletmelerin aynası olan mali tabloların neler olduğunun bilinmesi, analizinin yapılıp doğru yorumlanabilmesi, işletmenin sürdürülebilir büyümesi için en önemli kriterlerdendir. Bu eğitimde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finansman kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Finansal Tablo Analizinin Öneminin Kavranması
 •  Finansal Tablo Analiz Tekniklerinin Öğrenilmesi

Hedef Grup:

Öncelikle Mali İşler Süreci Çalışanları ve Diğer Tüm Çalışanlar.

İçerik:

 •  Mali Tabloların Tanımlanması
 •  Mali Tabloların Genel Özellikleri
 •  Temel Mali Tablolar
 •  Ek Mali Tablolar
 •  Mali Analiz Teknikleri
 •  Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizleri
 •  Eğilim Yüzdeleri Analizi (Yatay Analiz)
 •  Dikey Yüzde Analizleri
 •  Oran Analizleri
 •  Mali Tablo Analiz Sonuçlarının Raporlanması (Tablo ve Grafik Teknikleri)

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: