Stratejik Düşünmenin Önemi ve Stratejik Planlama

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Stratejisi olmayan işletmeler, dümeni olmayan gemi gibi, nereye gittiği ve gidilecek yere nasıl ulaşılacağı konusunda net değillerse; paydaşlar ve müşteriler için değer üretmeye devam edebilir mi?

Tabii ki cevap hayır olacaktır. Stratejinin kritik önemde olduğu yer ise tam da bu noktadır. Bu eğitim; stratejinin “tasarım” aşamasından “uygulama” aşamasına kadar olan tüm süreçlerin ele alındığı ve belirlenen iddialı hedefler çerçevesinde işletme için bir yön duygusu sağlamayı hedefleyen bir programdır.

Beklenen Fayda:

 •  Stratejik karar alma da geleceğin ve büyük resmin görülmesi
 •  İşletmenizin stratejik planlama süreçlerinin iyileştirilmesi
 •  Çok sayıda faktörün etkileşimi ile farklı senaryoların oluşturulabilmesi
 •  İşletmenin olası sorun ve krizlerle başa çıkma becerisinin artırılması

Hedef Grup:

Orta ve Üst Yönetim Kademesinde Çalışanlar, Stratejik Karar Verme Yeteneklerini Geliştirerek Kariyerlerini Hızlandırmak İsteyen Herkes.

İçerik:

 •  İçinde Bulunduğumuz Belirsizlik Dönemini Anlamak
 •  Strateji Anlayışı
 •  Stratejik Düşünme
 •  Vizyon, Misyon ve Değerler
 •  Çevre Analizi (SWOT ve PEST Analizi)
 •  Ana Strateji Matrisi
 •  Rekabet Strateji Matrisi
 •  Stratejik Seçimler
 •  Stratejik Planlama ve Kısaca Bütçe
 •  Strateji Uygulamaları
 •  Strateji Kontrolleri
 •  Vaka Analizi

Eğitim Metodolojisi:

 •  Video eğitim,
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: