Belirsizlik Döneminde Dayanıklılık ve Esneklik (Resilience) Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

COVID-19 salgınıyla yaşamaya devam ettiğimiz bu belirsizlik dönemlerinde bireylerin kişisel ve profesyonel yaşamlarında dayanıklılık becerilerini geliştirmelerine olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla ön plana çıkıyor.
Resilience, çalışan ya da organizasyon düzeyinde geliştirilebilir. Çalışan için resilience, zihinsel sağlık ve performansı optimize etmek için temel destek sağlar. Organizasyon için resilience, öngörülemeyen olayların şokunu hızla atlatmaya, yeniden toparlanma yeteneğini geliştirmeye olanak sağlar.

Beklenen Fayda:

 •  Zorluk karşısında esneklik gösterebilme, sorunu nesnel olarak değerlendirebilme, uyum sağlama, yeni düşünme ve çalışma biçimleri benimseme becerilerini geliştirmek.
 •  Resilience stratejilerini kişisel ve profesyonel yaşama dahil etmek için plan yapmak.
 •  Zihinsel çeviklik becerileri geliştirmek.

Hedef Grup:

Tüm Çalışanlar.

İçerik:

 •  Kısaca VUCA Dönemi ve Belirsizliği Kavramak
 •  Bu Dönemin Bize ve Stres Seviyemize Etkileri
 •  Resilience Kavramı, Resilience Bileşenleri
 •  Esneklik Kavramı ve Belirsizliğin Etkileri
 •  Optimist Olmanın Rolü
 •  Bize Yardımcı Olmayan Düşünme Kalıplarını Tanımak
 •  İşleri Zorlaştıran Düşünme Kalıplarını Kırma Stratejileri
 •  Pozitif Duyguları Artırma Çalışmaları
 •  Stresi ve Kaygıyı Yönetme Becerileri
 •  Zihinsel Çeviklik ve Esneklik Geliştirme
 •  Karakter Güçlerini Resilience Artırmak İçin Kullanma Yöntemleri
 •  Güçlü İş İlişkilerinin Dayanıklılığa Katkısı
 •  Resilient Çalışma Ortamı Oluşturmak İçin Yapılabilecekler

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: