Belirsizliği Yöneten Lider Olmak

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim programında; belirsizlik, değişim, zorlukların olduğu durumları başarıya dönüştüren yeni çağa uygun liderlik becerileri ile ilgili farkındalık yaratmak ve katılımcıları geleceğin liderlik modellerine hazırlamak hedeflenmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Bilir: Belirsizlik, değişim, zorlukların olduğu durumlarda lider olarak üzerine düşen sorumlulukları bilir.
 •  Anlar: Belirsizlik ve değişimin söz konusu olduğu anlarda çalışan ve iş beklentilerini anlar, gelecekteki başarıya liderlik etme yöntemlerini anlar.
 •  Yapar: Belirsizlik ve değişim dönemlerinde kendi duygularını yönetir, ihtiyaca yönelik liderlik yaklaşımlarını seçerek ekibini başarıya yönlendirir.

Hedef Grup:

Değişen ve belirsizlik içeren durumlarda yeni çağa uygun liderlik becerileriyle ekiplerinde fark yaratmak isteyen;
• Yeni Yöneticiler
• Deneyimli Yöneticiler
• Multi Fonksiyonel Ekiplere Sahip Yöneticiler
• Proje Yöneticileri
• Matriks Çalışan, Bağlı Çalışanı Olmayan Kişiler
• Yönetici Adayları

İçerik:

 •  Liderlik Kavramına Giriş
 •  Dünyada ve Türkiye’de İş Gücündeki ve İş Modellerindeki Değişim
 •  Zorlu Dönemlerde Motivasyonun Gücü
 •  İş Yaşamında Empati ve Duygusal Zekâ
 •  ‘Resilience’ – ‘Dayanıklılık’ Kavramı
 •  Değişen Dünya ve Yeni İletişim Becerileri
 •  Teknolojik Devrimde Liderliğin Rolü
 •  Uzaktan Çalışma Sisteminde Liderliğin Değeri
 •  Yeni Çağın Liderlik Modelleri (Vuca Dünyasında Liderlik, Agile Liderlik, ‘T’ Liderlik Modeli)

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: