Başarılı Satın Alma Yönetimi için Güncel Yaklaşımlar ve İpuçları Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Günümüzde uygulanan ve yakın gelecekte gündemde olması beklenen inovatif yaklaşımlar doğrultusunda, satın alma süreçlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi maksadıyla işletmeler ve satın alma profesyonellerince önem verilmesi ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi sahibi olmak.

Beklenen Fayda:

 •  Tedarik zincirinin temel işlevlerini ve temel tedarik zinciri faaliyetlerini tanımak.
 •  Satın alma alanındaki iş yapış biçimleri ile uygulamaları, sürekli gelişen ve değişen ortam şartlarına uyumlu hale getirebilmek
 •  Satın alma faaliyetleri öncesinde, süresince ve sonrasında önem verilmesi ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında farkındalık sağlayabilmek
 •  İşletmeler ve satın alma profesyonellerin satın alma süreçlerinde en üst düzeyde değer yaratabilmek.

Hedef Grup:

Satın alma ve tedarik zinciri fonksiyonlarında çalışanlar ile bu alanlarda çalışmayı hedefleyenler.

İçerik:

 •  Satın Alma ve Satın Alma Yönetimi
 •  Satın Alma Tarihsel Gelişimi ve Geleneksel & Modern Satın Alma Yaklaşımları
 •  Satın Alma Döngüsü
 •  Satın Alma Temel İlkeleri ve Doğruları
 •  Başarılı Satın Alma Yönetiminin Temel Bileşenleri
 •  Başarılı Satın Alma Yönetimi İçin İpuçları
 •  Güncel Satın Alma Yaklaşımları & Satın Almanın Dijital Dönüşümü

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: