APQP (İleri Ürün Kalite Planlaması) (Advanced Product Quality Planning) 2. Baskı

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Katılımcılara, IATF 16949 ek olarak “Yeni ürün devreye alma” işlemleri esnasında müşteri talebine bağlı olacak şekilde APQP (Advanced Product Quality Planning) konusunda bilgi sahibi olmasının sağlanması.

Beklenen Fayda:

 • Tasarımın proses yetenekleri dahilinde olmasını sağlamak.
 • Arıza modlarını analiz etmek ve belirlemek, tasarlanan ürünün, prosesin doğrulamasını sağlamak.
 •  Müşteri ve tedarikçiler arasında daha etkin bir iletişim sağlamak.

Hedef Grup:

Kalite, Üretim ve Yönetim Birimlerinde Çalışanlar.

İçerik:

 •  Ürün Kalite Planlama Döngüsü
 •  APQP Nedir?
 •  Ürün Kalite Planlaması Sorumlulukları
 •  APQP Aşamaları
 •  APQP Zaman Çizelgesi
 •  Planlama
 •  Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi
 •  Proses Tasarımı ve Geliştirilmesi
 •  Ürün, Proseslerin Doğrulama ve Geçerliliği
 •  Geri Besleme ve İyileştirme
 •  Kontrol Planı Metodolojisi
 •  Analitik Teknikler
 •  Ürün Kalite Planlama Özet ve Onayı

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: