AIAG FMEA “Hata Türü ve Etkileri Analizi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Firmalarımızın ürün ve üretim prosesi esnasında ortaya çıkabilecek potansiyel hataların etkilerine bağlı olacak şekilde risklerin belirlenmesi ve ilgili faaliyetlerin geçekleştirilmesi amacı ile belirlenmiş risk analizi yönteminin uygulamalı anlatılmasına dayanır.

Beklenen Fayda:

 •  Kontrol planlarında uygun noktalarda en uygun istatistiksel metotları uygulayarak ve sonuçları analiz ederek olası proses ve ürün hatalarını önlemek
 •  Bakım maliyetlerini azaltmak ve verimliliği artırmaktır.

Hedef Grup:

Kalite, Üretim ve Teknik Birimlerde Çalışan; Üretim, Kontrol ve İlgili Veri Analizlerinden Sorumlu Mühendis ve Teknisyenler.

İçerik:

 •  FMEA Nedir?
 •  Risk Kavramı
 •  Çalışma Ekibinin Oluşturulması
 •  Analiz ve Yaklaşım Yönetmeleri
 •  Fonksiyon ve Karakteristik Matrisi
 •  Tasarım FMEA Adımları
 •  Risk Öncelik Göstergesinin Belirlenmesi (Tasarım FMEA)
 •  Proses FMEA Adımları
 •  Risk Öncelik Göstergesinin Belirlenmesi (Proses FMEA)
 •  Gerekli Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Risk Öncelik Göstergesinin Yeniden Hesaplanması
 •  Uygulamalar

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: