A3 Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Yalın dönüşüm süreci içinde faydalandığımız yalın araçlar/teknikler ile onların sürdürülebilir uygulaması arasındaki boşluğu doldurmak için bir yaklaşıma, bir araca ihtiyacımız var. Yalın yönetim sisteminin özünü oluşturan A3 analizi, bu ihtiyacımızı karşılayan mükemmel bir araçtır. Bir taraftan problemlerimizi çözmeye çalışırken, bir taraftan da problem çözücüler geliştirmemize olanak sağlayan ve şirkete öğrenmeyi yönetme imkânı sağlayan A3 aracı Toyota’da geliştirildi ve bugün birçok yalın uygulayıcı tarafından birçok alanda farklı amaçlarla kullanılıyor.

Beklenen Fayda:

Bu eğitimde A3 aracının farklı alanlardaki kullanımı örneklerle anlatılacak, bir yönetim aracı olarak kullanımı öğretilecektir.
• Yalın dönüşüm sürecinde öğrenen organizasyonun kurulmasında A3’ü kullanabilme
• Problemleri konuşarak değil, veriye, analize ve senteze dayalı çözme kültürünü oluşturabilme
• Farklı kullanım alanlarında A3’den yararlanabilme
• Problem çözücülerden oluşan bir organizasyon yaratmada A3 aracını kullanabilme

Hedef Grup:

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman

İçerik:

 •  Giriş – Yalın Dönüşüm Yolculuğunda A3’ün Yeri
 •  Problemlere Yaklaşım – Klasik Yöntem, Yapılan Hatalar
 •  A3 ile Problemlere Yaklaşım
 •  A3’ün Kullanım Amaçları
 •  A3’ün Kullanım Alanları ve Formatları
 •  Öneri A3’ü
 •  Problem Çözme A3’ü
 •  Durum Gözden Geçirme A3’ü
 •  Bilgilendirme A3’ü
 •  Politikaların Yayılımında A3
 •  Raporlama ve Gözden Geçirmede A3 Kullanımı

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: