Golf Dondurma-Satış Tahminleme ve Üretim Planlama Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

•        Bağlı çalışılan kurumun ürünlerine veya hizmetlerine yönelik müşteri taleplerinin doğru biçimde tahminlenmesine ve üretimin doğru tahminlemeler üzerine üretim planlamasına yönelik sistematiklerin kurulmasıdır.

•        Yakın, orta ve uzun vadede satış tahminlemelerinin teorik altyapısı, kurumsal süreç yapılandırmaları, uygulama odaklı bilgiler sunulacaktır.
•        Bu sayede kurumlar stok ve depolama kapasite ve maliyetlerini daha etkin biçimde planlayıp yönetebilecek, operasyonel verimlilikte, müşteri memnuniyetinde ve karlılıkta artış sağlayacak, ürünlerinin bulunduğu piyasalarda rekabet avantajı edineceklerdir.

Beklenen Fayda:

Hedef Grup:

İçerik:

·         Geçmiş dönem verileri ile ileriki dönem satış tahminlemeleri

·         Yeni geliştirilen ürünler için tahmin teknikleri

·         Bugünün verileri ve modellemeleri ile gelecek dönem satış tahminleme

·         Talebi etkileme ve şekillendirme

·         Pazar araştırmaları ile satış tahminleme

·         Üretim sistem modelleri

·         Üretim ve kapasite planlama stratejileri

·         Tahminlemelerle üretim planı hazırlama

Eğitim Metodolojisi:

·         Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.

·         Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.

·         Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

·         Vakalar

·         Hikayeler

·         Oyunlar

·         Uygulama (Role Play)

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

GOSB Merkez Sınıfları

Eğitim Süresi:

Danışman Eğitmen: