Torun Bakır-6S Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Sosyal sermaye yani çalışanlar bir işletmenin en önemli kaynağıdır. İşletmelerde ortaya çıkan işgücü kayıplarının nedenlerinden bazıları, çalışma ortamındaki düzensizlikten kaynaklanan aramalar, çalışma alanını düzenleme ve temizleme, arızalar ve iş kazalarıdır.  6S, sürekli temiz, düzenli ve emniyetli bir işyeri için gerekli faaliyetlerin yapılması ve çalışanların bilinçlendirilerek temizlik ve düzenin sürekliliğinin sağlanması çalışmalarını kapsar.

Beklenen Fayda:

Firma çalışanları ve ekibe yeni katılacak her profesyonelin 6S konusunda bilgi seviyesini, olumlu davranışa dönüşecek şekilde arttırmaktır.

Hedef Grup:

Eğitim içeriği “Torun Grubu”  çalışanlarına özeldir.

İçerik:

 • Video anlatımlı dijital içerik
 • Animasyonlu içerik anlatımı
 • Sektörden örnekler
 • Uygulama sırasında kullanılacak yardımcı formlar
 • İnteraktif soru ve cevaplar
 • Oyunlaştırma
 • Ön quiz
 • Son quiz

Eğitim Metodolojisi:

 • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 • Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 • Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online

Eğitim Süresi:

Danışman Eğitmen: