top of page

OKR – Objectives and Key Result Hedefler ve

Anahtar Sonuçlar.

insan kynakları

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • UYGULAMALI İK ANALİTİĞİ EĞİTİMİ

 • YETİŞKİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİM TASARIMI EĞİTİMİ

 • YENİ NESİL PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ-OKR

 • TEAM BUİLDİNG – EXPERİENCE WİTH TRAİNİNG TOOLS

 • TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE KURUMSALLAŞMA

 • ETKİLİ TOPLANTI YÖNETİMİ

 • ETKİN İŞ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 • PROFESYONEL YAŞAMDA TAKIM İLETİŞİMİ

 • MÜLAKAT TEKNİKLERİ

 • İSTATİSTİKSEL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

liderlik

LİDERLİK VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME

 • DEĞİŞİM YÖNETİMİ – DEĞİŞİME LİDERLİK ETMEK

 • 21.YÜZYIL ŞİRKETLERİNDE YÖNETİCİLERİN LİDERLİK EĞİTİMİ

 • YÜKSEK PERFORMANSLI EKİPLER KURMAK VE YÖNETMEK

 • ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ VE KAPSAYICILIK

 • STRATEJİK DÜŞÜNCE: BÜYÜK RESMİ GÖREBİLMEK

 • MENTOR NEDİR? NE DEĞİLDİR? «MENTORLÜK YOLCULUĞU»

 • UZAKTAN ÇALIŞAN EKİPLERİ YÖNETMEK EĞİTİMİ

 • İÇ EĞİTMENLER İÇİN EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

 • DEĞİŞİM ÇEVİKLİĞİ

 • ZAMANIN EFENDİSİ: ZAMAN VE ÖNCELİK YÖNETİMİ

 • BELİRSİZLİĞİ YÖNETEN LİDER OLMAK

 • YENİ NESİL LİDERLİK: YÖNETİM ANLAYIŞINDAN YÖNETİŞİME

 • LİDERİN GERİ BİLDİRİM EĞİTİMİ

 • LİDERLİK YOLCULUĞUM

 • STRATEJİK DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ VE STRATEJİK PLANLAMA

 • YARATICI PROBLEM ÇÖZME VE KARAR ALMA

 • BİLİNÇLİ YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ

 • İŞİMDE FARK YARATIYORUM: YENİLİKÇİ VE YARATICI OLMAK

pazalama
Kara delik

PAZARLAMA-CRM/CEM

 • MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİ

 • BİLİNÇLİ SATIŞ EĞİTİMİ

 • E-TİCARET VE DİJİTAL PAZARLAMA

 • PAZARLAMA İLETİŞİMİ METRİKLERİ

 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ANLAMAK VE DEĞERLENDİRMEK

 • MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 • REKABET ANALİZİ

 • PAZARLAMA-SATIŞ YÖNETİMİYLE MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK

 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE CRM

 • PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI TÜKETİCİ İÇ GÖRÜSÜ

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA

 • MÜŞTERİ ODAKLILIK EĞİTİMİ

satış

SATIŞ YÖNETİMİ

 • TEKLİF DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ (RFQ-REQUEST FORQUOTATİON)

 • SATIŞ SONRASI HİZMETLERDE ŞİKAYET YÖNETİMİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ

 • SATIŞTA DANIŞMANLIK YAKLAŞIMI EĞİTİMİ

 • SATIŞ KOÇLUĞU EĞİTİMİ

 • SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE MÜKEMMELLİK

 • STRATEJİK PAZARLAMA SATIŞ YÖNETİMİ

 • SATIŞ SÜRECİ YÖNETİMİ VE SATICILIK BECERİLERİ

Dairesel Küre
kişisel gelişim

KİŞİSEL GELİŞİM

 • SOSYAL RENKLERE GÖRE FARK YARATAN İLETİŞİM EĞİTİMİ

 • STRES YÖNETİMİ VE DUYGUSAL DAYANIKLILIK (ESNEKLİK)

 • SUNUM VE PERFORMANS EĞİTİMİ

 • YARATICILIK VE İNOVASYON EĞİTİMİ

 • BİZİ ENGELLEYEN TEMEL DUYGULARI NASIL YENERİZ? «SUÇLULUK-ÖFKE-KORKU-KAYGI»

 • GÜÇLÜ SORU SORMAYLA, GERİ BİLDİRİMLE DAHA ETKİLİ İLETİŞİM & İLİŞKİ YÖNETİMİ

 • ETKİN GERİ BİLDİRİM VERME EĞİTİMİ

 • BİR GRUP ÖNÜNDE ETKİN KONUŞMA VE SUNUM BECERİLERİ EĞİTİMİ

 • YENİ İNSANIN YEDİ ÖZELLİĞİ «İNSAN DOĞASI DEĞİŞİYOR»

 • İÇİNDEKİ POTANSİYELİ KEŞFET: CEVHERİN SANATA DÖNÜŞME YOLCULUĞU

 • ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

 • GELİŞMEK İÇİN GERİ BİLDİRİM ALMA EĞİTİMİ

 • FARKLI JENERASYONLARLA ETKİLİ VE ETKİN İLETİŞİMİN GÜCÜ, DİJİTAL BEDEN DİLİ

 • DİNLETEN KONUŞMALAR EĞİTİMİ

 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE FARKLILIKLAR

 • SİNEMA FİLMLERİ EŞLİĞİNDE MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

 • ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK

 • SONUÇ ODAKLILIK

PLANLAMA VE İŞ TAKİBİ

 • ZOR İNSANLAR VE DURUMLARLA BAŞA ÇIKMA EĞİTİMİ

 • İŞ’TE DUYGUSAL ZEKÂ EĞİTİMİ

 • BEDEN DİLİ VE KİŞİSEL İMAJ

 • MOTİVASYON VE PERFORMANS

MUHASEBE/MALİYET

 • MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMALARI VE MALİYET YÖNETİMİ TEKNİKLERİ

 • DÖNEMSONU KAPANIŞ İŞLEMLERİ VE MUHASEBESEL UYGULAMALARI

 • BİLANÇO OKUMAK, MALİ TABLOLARIN ANALİZİ VE RAPORLAMA

 • TEMEL FİNANSAL MUHASEBE

muhsebe
bottom of page