top of page

dikey&yatay problem çözme metodlarıyla

çözüme ulaşmayan problemler

sistematik olarak daha kısa sürede çözülebilir mi  ? 

dış ticaret
Eğri Tüpler

DIŞ TİCARET

 • DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

 • İHRACAT OPERASYON UZMANLIK EĞİTİMİ

 • İTHALAT OPERASYON UZMANLIK EĞİTİMİ

 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ

 • DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ  - UYGULAMA UZMANLIK EĞİTİMİ

 • YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ ÇIKARMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ

 • DIŞ TİCARETTEKİ RİSKLER

 • İNCOTERMS 2020

 • SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI

 • DIŞ TİCARET OPERASYON SÜREÇLERİNDEKİ  GÜMRÜK UYGULAMALARI EĞİTİMİ

 • BÜYÜME VE KÜRESEL ŞİRKET OLABİLMEK İÇİN ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMA

teknoloji üretim

TEKNOLOJi VE ÜRETİM YÖNETİMİ

 • FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ EĞİTİMAIAG & VDA 1ST EDİTİON 2019

 • APQP – PPAP EĞİTİMİ

 • İNOVASYON VE GETİRDİĞİ ÇÖZÜMLER APQP – PPAP EĞİTİMİ

yalın üretim

YALIN ÜRETİM VE KALİTE

 • YENİLİKÇİ PROBLEM ÇÖZME

 • 5S VE İŞYERİ ORGANİZASYONU EĞİTİMİ

 • HOSHİN KANRİ HEDEFLERLE YÖNETİM EĞİTİMİ

 • OEE ÖLÇME & KAYIP ANALİZLERİ EĞİTİMİ

 • SMED EĞİTİMİ

 • JİDOKA – POKA YOKE EĞİTİMİ

 • RİSK TEMELLİ SÜREÇ YÖNETİMİ, SÜREÇ HARİTALAMA VE VSM

 • OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN PROJE YÖNETİMİ ESASLARI EĞİTİMİ

 • OFİS 5S EĞİTİMİ

 • SÜREÇ AKIŞ HARİTALAMA EĞİTİMİ

 • DEĞER AKIŞ HARİTALAMA EĞİTİMİ

 • A3 YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 • KAİZEN + PDCA EĞİTİMİ

 • VDA 6.3 PROSES DENETİM EĞİTİMİ

 • VDA RGA/ MLA OLGUNLUK SEVİYESİNDE GÜVENCE

 • TPM (TOPLAM ÜRETKEN BAKIM) EĞİTİMİ

 • ISO 10002 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİ BİLGİLENDİRME VE TETKİKÇİ EĞİTİMİ

 • ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM STANDARDI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

dijitalleşme pg.

DİJİTALLEŞME & BİLİŞİM

 • VERİ OKURYAZARLIĞI VE VERİ GÖRSELLEŞTİRME EĞİTİMİ

 • SIFIRDAN İLERİ SEVİYEYE EXCEL EĞİTİMİ

 • DİJİTALLEŞME ÇERÇEVESİNDE ITIL 4 FOUNDATION SINAVINA HAZIRLIK

 • PROJE YÖNETİMİ VE PMP SINAVINA HAZIRLIK

 • VERİ İLE GELECEĞİ YÖNETMEK-ANA VERİ YÖNETİMİ

 • RPA EĞİTİMİ

 • DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE AKILLI ŞİRKETLERİN YOL HARİTASI

 • DİJİTAL DÜNYADA KURUMSAL İMAJ & İTİBAR YÖNETİMİ

Beyaz Kavisli Şekil
tedrik süreci
Yuvarlak sahne

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ / LOJİSTİK

 • E-TİCARET LOJİSTİĞİ EĞİTİMİ

 • DEPO YÖNETİMİ

 • AFET LOJİSTİĞİ EĞİTİMİ

 • BAŞARILI SATIN ALMA YÖNETİMİ İÇİN GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE İPUÇLARI EĞİTİMİ

 • TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ AKSAMALARI (SUPPLY CHAIN DISRUPTION) YÖNETMEK 

 • TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİ EĞİTİMİ

 • LOJİSTİK PROJE MODELLEMESİ, KÂRLILIK VE MALİYET ANALİZİ EĞİTİMİ

 • TEDARİKÇİMİZİ DEĞİL İŞ ORTAĞIMIZI TANIYALIM 

 • MALZEME TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

finansmn mali 2

FİNANS

 • YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSAL FARKINDALIK EĞİTİMİ

 • DİJİTALLEŞME – RİSK YÖNETİMİ – COSO EĞİTİMİ

 • FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

 • BİLANÇO OKUMAK, MALİ TABLOLARIN ANALİZİ VE RAPORLAMA

 • FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ VE ANALİZ SONUÇLARINI RAPORLAMA

 • RİSK YÖNETİM EĞİTİMİ

 • FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANSMAN

 • İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL EĞİTİMİ

 • BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA – BOBİ FRS EĞİTİMİ

bottom of page