top of page

SAYFA

2

6
7
8

06

OTONOM BAKIM SÜRECİ 

HEDEF GRUP

Müdür, Yönetici, Uzman, İşletme Sahipleri

EĞİTİMİN TANIMI &AMACI

Otonom bakım, operatörlerin bakım departmanından bağımsız olarak kendi ekipmanlarının bakımında rol almaları için düzenlenen aktiviteleri kapsamaktadır.

İÇERİK

 

Otonom Bakım Nedir?
Otonom Bakımın Amaçları Nelerdir?
Otonom Bakım Adımları Nelerdir?
Adım 0
Adım 1
Adım 2
Adım 3

FAYDA ANALİZİ

Doğru operasyon ve günlük kontrollerle ekipmanların işlevini yitirmesini önlemek.
Tamir ve uygun yönetim faaliyetleri ile ekipmanları ideal durumlarına getirmek.
Ekipmanın iyi korunmasını sağlamak amacıyla temel durumlar oluşturmak.
Gelişim & eğitim planları ile insanların becerilerini ilerletmek.

07

WCM (WORLD CLASS MANUFACTURING)

DÜNYA KLASINDA ÜRETİCİ OLMAK

HEDEF GRUP

Müdür, Yönetici, Uzman, İşletme Sahipleri

EĞİTİMİN TANIMI &AMACI

Dünya Klasında Üretim Sistemi – World Class Manufacturing (WCM); iş yeri organizasyonu, kalite, bakım ve lojistik olarak 4 temel üzerinde yapılandırılmaktadır. Sistemin genel yapısına bakacak olursak sıfır israf, sıfır hata, sıfır arıza , sıfır stok ve sıfır iş kazası amaçlanır. Bu 4 temel altında 10 adet teknik ve 10 adette yönetimsel pillar bu hedeflere ulaşmak için birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışır.

İÇERİK

 

Yalın Üretim ve OPEX Kavramı
Dünya Klasında Üretim (WCM)
7 WCM Adımı
7 WCM İlkesi
7 WCM Aracı
WCM 10 Teknik Pillar
WCM 10 Yönetimsel Pillar
WCM Ödül Modeli

FAYDA ANALİZİ

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; WCM’ in bir firmada kurulumundan, işletilmesine ve başarılı olabilmesi için kritik faktörlere kadar tüm sürece genel hakimiyeti sağlayabilecek duruma gelmiş olabilecektir.

08

DEĞER AKIŞ HARİTALAMA 

HEDEF GRUP

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman, Üretim Operatörleri

EĞİTİMİN TANIMI &AMACI

Görmeyi öğrenmek, maliyetleri arttıran, teslim süresini uzatan, talep değişimlerine hızla uyum sağlamayı engelleyen hata ve israf kaynaklarını görebilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Üretim sisteminin yeniden değerlendirilmesi ve israflardan arındırılması için çok etkin bir araç olan Değer Akış Haritası tekniği anlatılmaktadır.
Süreç haritası, bir süreçte yapılan işlerin ve işin akışının kolayca anlaşılmasını sağlayan ve süreci görsel hale getiren diyagramdır
.

İÇERİK

 

Yalın Üretim Kavramı
Değer Akış Haritalama
Temel Kavramlar
Hazırlık
Veriler ve Semboller
Mevcut Durum Haritalama
Gelecek Durum Haritalama

FAYDA ANALİZİ

Bu eğitim programının sonunda katılımcı ; Değer Akış Haritası işletmenin mevcut işleyiş şeklini anlamak, israf kaynaklarını görebilmek ve yalın uygulamaları planlayabilmek için kullandığımız bir tekniktir. Bu eğitim Değer Akış Haritasının mevcut ve gelecek durum için hazırlanmasını öğretir.
Bu eğitim programının sonunda katılımcı; Bir süreç çiziminin oldukça basit bir şekilde nasıl yapılacağını, nasıl analiz edileceğini ve nasıl iyileştirileceğini öğrenir.

09

KAİZEN 

HEDEF GRUP

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman, Mavi Yaka

EĞİTİMİN TANIMI &AMACI

Kaizen, Japonca’da KAI (değişim) ve ZEN (daha iyi) sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Birleştirilmiş haliyle ‘daha iyiye değişim’ diğer bir ifadeyle ‘sürekli iyileştirme’ anlamına gelmektedir.

Kaizen; iş yerlerinde üst yönetim, müdürler ve çalışanlar olmak üzere herkesin katılımıyla yapılan sürekli iyileştirme faaliyetleridir. Kaizen, mevcut durumla yetinmemeyi, problemleri ve olası sorunları görmeyi öğretir.

İÇERİK

 

Kaizen Nedir?

Kaizen’in Gelisimi

Kaizen’in Tarihçesi

Kaizen ve Standart

Kaizen ve Yenilik

Kaizen’in Şartları

Kaizen’in Amaçları

Pukö Döngüsü

Problem Çözme

İyileştirme Alanları

Kaizen Türleri

Fikir Oluşumu

Kaizen Uygulaması

Kaizen Sonrası

Görev ve Sorumluluklar

Altın Kurallar

FAYDA ANALİZİ

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; İsraf(muda) kavramı ile tanışarak, görmeyi öğrenmeye başlayacak ve kayıplara karşı sistematik iyileştirme yöntemi olan Kaizen tekniklerini öğrenecektir.

10

OEE ÖLÇME VE KAYIP ANALİZLERİ

HEDEF GRUP

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman

EĞİTİMİN TANIMI &AMACI

İşletmemizin ne kadarını kullanıyoruz? Ne kadarını ne kadar verimde kullandığımızı nasıl ölçüyoruz? OEE yani Toplam Ekipman Etkinliği metodolojisi şirketlerin performanslarını hatalı ölçümlerden ve kavram kargaşasından arındırır. Kayıplar ve maliyetler arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde tanımlayarak işletmelerin kayıplarını metodolojik bir bakış açısı ile görmelerini ve iyileştirme çalışmalarına doğru odaklanmalarını sağlar.

İÇERİK

 

Yalın Üretim Tarihi

Yalın Üretim ve Değer Akışı

8 Temel İsraf

TPM

OEE Nedir?

16 Büyük Kayıp

OEE Hesaplaması

TEEP Nedir?

Dünya Klasında OEE Değerleri

İşletmeye Özel Duruş ve Kayıpların Tanımlanması

Sahadan veri toplama

MES Sistemleri

Kayıp Azaltma

Kayıp Önleme

FAYDA ANALİZİ

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; OEE hesaplama yöntemini ve kayıp ölçme sistemlerinin nasıl kullanılıp analiz edebileceğini öğrenir. Kayıp türleri ile işletme maliyetleri arasındaki ilişkiyi kurar, analizler yapar ve kaizen konularını tespit eder.

9
10
bottom of page