top of page

SAYFA

İNTERAKTİF DİJİTAL EĞİTİMLER

Dijital eğitimlerin animatif anlatımlı, konsantrasyon odaklı ve daha eğlenceli versiyonuyla,
Interaktif olmanın ayrıcalığını yaşatan yepyeni bir deneyim sunuyoruz.

1
2
3

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

HEDEF GRUP

Müdür, Yönetici, Uzman, Üretim Personeli

EĞİTİMİN TANIMI &AMACI

Problem yoksa, problem vardır.” yaklaşımı ile bir işletmede problem çözmek iyileştirmenin en temel dinamiğidir. Problem çözme tekniklerini bilmek ve yerinde kullanmak günümüz operatörünün, teknisyeninin, mühendis ve yöneticisinin en önemli becerisidir.
Yalın dönüşüm süreci içinde faydalandığımız yalın araçlar/teknikler ile onların sürdürülebilir uygulaması arasındaki boşluğu doldurmak için bir yaklaşıma, bir araca ihtiyacımız var.

İÇERİK

 

Problem Nedir?

Problem Çözme Aşamaları

Pareto Analizi

5N+1K

Neden-Neden Analizi

Balık Kılçığı Diyagramı

Beyin Fırtınası

Öncelik Matrisi

PDCA

FAYDA ANALİZİ

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; Problemi tanımlamaktan, kök sebeplerini tespit edip, iyileştirme fikirlerini ortaya çıkarmaya kadar bir problem çözme sürecinin tüm aşamaları ile ilgili bilgi sahibi olacaktır.

01

SMED İLE DAHA HIZLI KALIP DEĞİŞİMİ

HEDEF GRUP

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman.

EĞİTİMİN TANIMI &AMACI

Yalın üretim sistemlerinde stokların azaltılması, sürekli akışın sağlanması, küçük partilerle üretimin gerçekleştirilebilmesi son derece önemlidir. Bu hedeflere ulaşabilmek için aşılması gereken engeller, yüksek model, kalıp, ürün ayar/değişim süreleridir. SMED, İngilizce `Single Minute Exchange of Dies´ cümlesinin kısaltması olarak kullanılan ve tek rakamlı dakikalarda (0-9) kalıp-model değişimi yapmayı amaçlayan yalın bir tekniktir. SMED tekniği sayesinde verimlilik artar, daha küçük sayılarda ve daha sık üretim yapmak mümkün olur, akış hızlanır, sürekli akış sağlanır, müşterinin istediği ürünü istediği zaman üretmek mümkün olur

İÇERİK

 

SMED’in Tarihçesi

SMED Kavramı

SMED’in Amaçları

SMED Uygulaması
Hazırlık
Mevcut Durum Analizi
İç-Dış Setup Kavramları
İç-Dış Setupların Dış Setup’a Dönüştürülmesi
İç Setup’ların Dış Setup’a Dönüştürülmesi
İç ve Dış Setup’ların İyileştirilmesi

SMED’ in Kazanımları

FAYDA ANALİZİ

 

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; Model ve ürün geçişlerinde kaybedilen zaman ve işçiliği en aza indirebilecek SMED metoduna ait yol haritası ve araçların kullanımı ile kayıpları minimum seviyeye indirecek bakış açısına ve uygulama tekniklerine sahip olacaktır.

02

YALIN DÜŞÜNCE VE YALIN ÜRETİM İLE VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRIN.

HEDEF GRUP

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman, Mavi yaka

EĞİTİMİN TANIMI &AMACI

Yalın düşünce, TPS (Toyota Production System) ile tüm dünyaya yayılmış, israflardan arındırılmış süreçleri hedef alan bir yaklaşım tarzıdır. Bu yaklaşım tarzı ile değerin üretim/servis süreci boyunca kesintisiz akıtılarak, hızla nihai müşteriye ulaştırılması sağlanır ve tasarımdan sevkiyata tüm ürün/hizmet yaratma aşamalarındaki israfların yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, piyasa koşullarına uyum esnekliğinin kazanılması, nakit akışının hızlandırılması hedeflenir.

İÇERİK

 

Yalın Üretim Kavramı
Yalın Üretim Nedir?
Yalın Üretim Amacı
Yalın Üretim Tarihi
Yalın Düşüncenin Temel Prensipleri
8 Temel İsraf
Değer Akışı
PDCA

 

Yalın Üretim Araçları ve Teknikleri
Kaizen
Tek Parça Akış
Jidoka
POKA-YOKE
Görsel Yönetim
Kanban
Heijunka
Tam Zamanında Üretim
Takt Zamanı
Darboğaz Analizi
Andon
Gemba
Hoshin Kanri
Toplam Ekipman Etkinliği (OEE)
Hücresel Üretim
Sürekli İyileştirme
TPM
Toplam Kalite Yönetimi
Kök Neden Analizi
Değer Akışı Haritalama
Sürekli Akış
Yalın Denetim
SMED
AKILLI Hedefler
KPI’lar
5S ve İşyeri Organizasyonu
A3 Raporlama
Standartlaştırılmış Çalışma

FAYDA ANALİZİ

Bu eğitim programının sonunda katılımcılar; Yalın düşünme ve iş yapış biçimi hakkında bilgi sahibi olmakla beraber, temel yalın kavramlarını ve temel yalın tekniklerini giriş seviyesinde öğrenmiş, hangi aracı nerede kullanacağına dair fikir sahibi olacaktır.

03

HOSHİN KANRİ HEDEFLERLE YÖNETİM

HEDEF GRUP

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman

EĞİTİMİN TANIMI &AMACI

Hoshin Kanri felsefesinde üst yönetim zamanının çoğunu hedeflerin oluşturulması planlaması ve paylaştırılmasına harcarken operatör seviyesinde bu durum tam tersi olacaktır. Hedefler yukarıdan aşağıya kırılacak, İşler aşağıdan yukarı toparlanacaktır. Hedeflerin geliştirilmesi ve standardize edilmesi, süreç yönetiminde istenilen sonuçlara ulaşabilme açısından oldukça etkilidir. Hoshin Kanri uygulamalarında tüm fonksiyonlara dair hedeflerin orantılı paylaşımını sağlamak için PUKÖ çevriminden de yararlanılır.

Her firmada performans değerlendirmesi yapılır ve yapılmalıdır.

Hoshin Kanri felsefesinde, üst yönetim zamanının çoğunu hedeflerin oluşturulması planlaması ve paylaştırılmasına harcarken operatör seviyesinde bu durum tam tersi olacaktır. Hedefler yukarıdan aşağıya kırılacak, işler aşağıdan yukarı toparlanacaktır. Hedeflerin geliştirilmesi ve standardize edilmesi, süreç yönetiminde istenilen sonuçlara ulaşabilme açısından oldukça etkilidir. Hoshin Kanri uygulamalarında tüm fonksiyonlara dair hedeflerin orantılı paylaşımını sağlamak için PUKÖ çevriminden de yararlanılır.” Olacak şekilde güncellenmelidir.

İÇERİK

 

Yalın Üretim Tarihi

Ortak Çalışma Problemleri

Hoshin Kanri

Hoshin Kanri Tarihi

Hoshin Kanri Nedir?

Neden Hoshin Kanri?

Hoshin Kanri’nin Amaçları

Hoshin Kanri Uygulama Aşamaları

Gerçek Kuzey’i Belirleme

Uzun Vadeli Hedefleri Belirleme

Yıllık Hedefleri Belirleme

Departmanlara Açılım

Uygulama

FAYDA ANALİZİ

Organizasyonda Hoshin planı oluşturmak kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirleme ve izleme için çok önemlidir.
Üst düzey yöneticiler tarafından karar verilmiş stratejik performans kriterlerine, tümdengelim metoduyla mevcut kaynakların uyumlu hale getirilmesini sağlar.
Yönetici-yönetici, yönetici-çalışan, çalışan- yönetici, çalışan-çalışan iletişimini güçlendirir. 

Politikalar ile günlük yönetim arasında bütünleşik bir sentez oluşturmayı sağlar.
Makro bazda, örgütsel hedefleri hizalar. Mikro bazda, problem çözme ve operasyonel öğrenmeyi sağlar.

04

5S VE İŞYERİ ORGANİZASYONU İLE

DAHA TEMİZ VE DÜZENLİ FABRİKALAR

HEDEF GRUP

Müdür, Yönetici, Uzman, Üretim Personeli

EĞİTİMİN TANIMI &AMACI

Tüm üretim/servis/ofis alanlarında yürütülen faaliyetlerin israflardan arındırılması için başlangıç seviyesinde yapılan 5S çalışmaları, verimliliği, çalışma motivasyonunu, güvenliği ve çalışanlar üzerinde değişim/iyileştirme kültürü yaratmak için kullanılan yaygın araçlardan biridir. Temel olarak temiz ve düzenli bir işyerinin birçok değersiz işi engelleyebileceği ve bu çalışma düzeninin kültür değişimine hizmet etmesi yaklaşımını esas almaktadır.

İÇERİK

 

5S Nedir?

Yalın düşünce ile ilişkisi

Uygulama Adımları

Ayıklama

Düzenleme

Temizleme

Standartlaştırma

Süreklilik

Ofis uygulamaları

Ergonomik faktörler

5S’in başarı faktörleri

Devriye/Denetim sistematiği yaratma

FAYDA ANALİZİ

Bu eğitim programının sonunda katılımcılar; Çalıştıkları ortamlarda 5S faaliyetlerini yapabilir ve çalışmaların içinde lider/üye olarak bulunabilir seviyeye gelirler.

05

4
5
bottom of page